Error: Invalid source file extension!

public/cache/--max-x2000.jpg)">

60  dni  na zwrot nieużywanego towaru 

zakupionego w dniach 16 marca 2020 - 31 lipca 2020

Regulamin

1.Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w tym zakresie na warunkach wskazanych poniżej.
2.   Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient może zrealizować w ciągu 60 dni od otrzymania Produktu. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

OŚWIADCZENIE MOŻNA ZŁOŻYĆ W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

Sklep Internetowy
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
ul. Krzysztofa Kolumba 15
62-052 Komorrniki


lub e-mailowo na adres: sklep@b-m.pl

albo w sposób wskazany w ust. 3 poniżej.


3.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, wartość ceny Produktu zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zd. 2 powyżej
4.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wartości wykorzystanej ceny Produktu do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
5.   Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 60 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że odbierze Produkt we własnym zakresie.
6.   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, umowę sprzedaży Produktu uznaje się za niezawartą.